Cơ sở tâm lí học của sự phát triển giới

Xuất phát từ thực trạng trào lưu xã hội về nhu cầu được bình đẳng, tôn trọng của người đồng tính, song tính; từ những kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức Nhà nước với Quốc hội về điều chỉnh luật cho người đồng tính (như: luật kết hôn, phẫu thuật chuyển giới v.v.) nên việc nghiên cứu, nhìn nhận khoa học về sự phát triển giới trong xã hội hiện nay là bức thiết, trong đó có cơ sở tâm lí học mà nội dung bài báo đề cập.