Biện pháp thực hành bộ môn “Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi” trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non

Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, vui chơi đem đến cho trẻ nhiều cơ hội phát triển nhất. Do vậy, giáo viên MN cần có kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ chơi tại các thời điểm khác nhau trong chế độ sinh hoạt, đặc biệt là hoạt động chơi tại các góc. Bài viết giới thiệu biện pháp thực hành bộ môn “Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi” với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với các cơ sở giáo dục MN.