Bộ sưu tập tài liệu Quản lý giáo dục

Bộ sưu tập tài liệu Quản lý giáo dục tập hợp các giáo trình, bài giảng và sách trình bày một số nội dung về quản lý trong giáo dục, các vấn đề về nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, lý luận phương pháp dạy học hiện đại, xu hướng và chiến lược phát triển giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.