Bộ sưu tập tài liệu Kinh tế giáo dục

Bộ sưu tập tài liệu Kinh tế giáo dục sẽ tổng hợp chọn lọc các bài giảng, giáo trình và sách trình bày các nội dung về giáo dục trong kinh tế thị trường, mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế, vai trò của giáo dục trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo.