Bộ sưu tập tài liệu giáo dục Chính trị

Bộ sưu tập tài liệu giáo dục Chính trị sẽ giới thiệu tới người đọc một số cuốn sách và giáo trình đã được chọn lọc về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin,... Hi vọng đây sẽ là những tài liệu hữu ích dành cho tất cả các bạn sinh viên, cán bộ giảng viên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị của bản thân.