Xây dựng mạng lưới liên kết các trường mầm non thực hành tại các cơ sở đào tạo giáo viên trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Hình thành phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp cho sinh viên mầm non tại các trường sư phạm là việc làm vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc học lý thuyết thì việc rèn luyện, phát triển năng lực nghề nghiệp cần được tiến hành song song. Muốn có kết quả rèn luyện nghiệp vụ tốt thì cần có mạng lưới trường mầm non thực hành tốt. Bài viết trình bày việc xây dựng mạng lưới liên kết các trường mầm non thực hành tại cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trước yêu cầu đổi mới giáo dục.