Ứng dụng lược đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông

Bài viết giới thiệu một số ứng dụng lược đồ tư duy vào một số phương pháp dạy học tích cực như phương pháp dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, dạy học theo dự án trong giảng dạy hóa học ở trường Trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường Trung học phổ thông (THPT) trong giai đoạn mới.