Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 1

Một số phương pháp nhằm tăng cường năng lực dạy của giáo viên: Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng, phương pháp dạy học tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.