Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục đại học Việt Nam

Trong suốt chiều dài lịch sử của nước Mỹ, giáo dục luôn là niềm hy vọng lớn lao để cải biến từng cá nhân và xã hội. Phần lớn các nhà sử học đều nhất trí rằng rất nhiều tiến bộ về kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa của Mỹ đạt được trong lịch sử khá ngắn ngủi của mình là nhờ vào sự phát triển của giáo dục. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục Đại học Việt Nam".