Hệ thống giáo dục Vinschool với kỳ vọng về chất lượng đầu ra sinh viên sư phạm mầm non đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên thế kỷ 21

Bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác thực tập cho sinh viên ngành giáo dục mầm non thực tập tại hệ thống giáo dục Vinschool. Đồng thời, chia sẻ những mong muốn và tiêu chuẩn của hệ thống Vinschool với sinh viên ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về vai trò của giáo viên mầm non trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.