Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

Nội dung được trình bày trong Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) này là những vấn đề cơ bản về ma sát, mòn, bôi trơn, có thể sẽ đáp ứng một phần quan trọng đối với các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực về cơ khí - chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo.