Giáo trình Lập trình logic trong prolog: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm: Chương 4 trình bày cấu trúc danh sách và các phép xử lý cơ bản trên danh sách của prolog; chương 5 trình bày kỹ thuật lập trình nâng cao với prolog. Phần phụ lục giới thiệu ngôn ngữ lập trình SWI-Prolog, hướng dẫn cách cài đặt sử dụng phần mềm này và một số chương trình ví dụ tiêu biểu viết trong SWI Prolog đã chạy có kết quả. Cuốn sách này dùng làm giáo trình cho sinh viên ngành Tin học và những bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật lập trình cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mời các bạn cùng tham khảo.