Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 1

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về giáo dục so sánh, mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của giáo dục so sánh, một số hướng dẫn về nguyên tắc khi nghiên cứu so sánh giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.