Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Dự báo thành tích học tập trong tương lai, độ giáo trị và độ tin cậy của các bài trắc nghiệm, trắc nghiệm về năng lực và thành quả học tập,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.