Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 2

Nội dung cuốn sách "Các phương pháp tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ học viết" viết về việc giúp trẻ học đọc một cách thành công và hứng thú nhất theo khả năng của trẻ. Sách trình bày các cách thức giúp trẻ học viết, nói và thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật và kịch trường, giúp trẻ trở thành người học sáng tạo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.