Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về lý thuyết của P. IA. Galperin về các bước hình thành hành động trí tuệ, sự phát triển tiếp theo của phạm trù hoạt động trong tâm lý học Xô Viết, ứng dụng tâm lý học hoạt động vào lĩnh vực dạy học,... Mời các bạn cùng tham khảo.