Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy: Phần 1

Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy là một tập sách trình bày đầy đủ cách tiếp cận sư phạm được đúc kết từ những kinh nghiệm của các giảng viên trường đại học nổi tiếng trên thế giới về kinh nghiệm giảng dạy. Phần 1 của cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Người học như thế nào, hệ thần kinh, các năng lực bổ trợ của hệ thần kinh, các hành vi căn bản của người học, xác định mục tiêu và phương pháp dạy - học, thách thức đối với hoạt náo viên sư phạm,... Mời các bạn cùng tham khảo.