Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2 trình bày những bài viết có nội dung xoay quanh việc đánh giá hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên cao học: Nghiên cứu chỉ số thông minh ở sinh viên, vài nét về chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Đại học Sư phạm Tp. HCM, ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa ứng xử Việt Nam trong hoạt động của sinh viên trong giờ học ngoại ngữ, một số hành vi học tập đặc trưng của sinh viên, đánh giá của sinh viên về việc đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên và kỹ năng tổ chức hoạt động tự học của bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo.