Dạy học khái niệm xác suất ở lớp 11 thông qua hoạt động trải nghiệm

Bài viết trình bày quá trình xây dựng và kết quả thực nghiệm một số hoạt động dạy học trong chủ đề Xác suất theo định hướng hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 11. Các hoạt động này không những giúp học sinh có thể hình thành các kiến thức liên quan đến khái niệm xác suất và vận dụng chúng để giải quyết vấn đề thực tiễn, mà còn giúp các em hình thành những kĩ năng cần thiết như: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề… phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục được đề cập trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.