Bài viết Các lý thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay (theories applied in researches related to current school violence) - Nguyễn Bá Đạt

Bài viết trình bày quan niệm của các nhà nghiên cứu về bạo lực học đường, các lý thuyết trong nghiên cứu bạo lực học đường và đưa ra kết luận cho việc lý giải nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến bạo lực học đường.