Bài giảng Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương

Bài giảng Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương cung cấp cho người học các kiến thức: Môn Ngữ văn ở trường THCS và dạy học theo định hướng tích hợp, phương pháp dạy học Ngữ văn theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh THCS, sử dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học Ngữ văn,...