Bài giảng Hoạt động giáo dục ở trường trung học cơ sở

(NB) Bài giảng được trình bày một cách hệ thống, ngắn gọn, rõ ràng các nội dung cơ bản về quá trình giáo dục ở trường trung học cơ sở và sau mỗi chương có mục câu hỏi ôn tập, thảo luận, thực hành… giúp sinh viên thuận lợi trong quá trình nắm bắt tri thức lí thuyết và luyện tập kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh trung học cơ sở.