Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 8: Cách sử dụng từ điển mang lại hiệu quả nhất trong việc học tiếng Anh

Video "Cách sử dụng từ điển mang lại hiệu quả nhất trong việc học tiếng Anh" trong khóa học Online "Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn" nhằm giúp chúng ta dễ dàng tìm cho mình cách dùng từ điển sao cho hiệu quả nhất. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)