Ebook Bàn về hạnh phúc: Phần 3 - Matthieu Ricard

Qua 2 phần của cuốn sách, chúng ta nhận thấy rằng muốn hạnh phúc, trước hết con người phải nhận được đau khổ là gì và làm thế nào để thoát khổ. Phần 3 của cuốn sách được giới thiệu dưới đây sẽ đưa các bạn đến những trải nghiệm Xã hội học về hạnh phúc, Đạo đức học phải chăng là khoa học về hạnh phúc?,... Qua đó giải đáp cho chúng ta những băn khoăn trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Làm thế nào để đạt được hạnh phúc đích thực bền vững bất chấp ngoại cảnh? Mời các bạn cùng tham khảo.