40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả - Bài: Công thức và cách chuyển sang thể bị động chính xác nhất

Video "Công thức và cách chuyển sang thể bị động chính xác nhất" trong khóa học Online "40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả" nhằm giúp chúng ta cách làm bài tập về câu bị động, thông qua đó bạn sẽ rút ra được công thức áp dụng chuẩn xác cho từng loại thể bị động và ứng dụng bài thi chính xác. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)