40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả - Bài: 5 loại câu điều kiện có thể xuất hiện trong bài thi TOEIC

Video "5 loại câu điều kiện có thể xuất hiện trong bài thi TOEIC" trong khóa học Online "40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả" nhằm giúp chúng ta học về 5 loại câu điều kiện. Mỗi dạng câu điều kiện sẽ có cách dùng và cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)