Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 3: Phân biệt cách dùng Used to và To be Used to

Video "Phân biệt cách dùng Used to và To be Used to" trong khóa học Online "Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn" nhằm giúp chúng ta dễ dàng phân biệt cách dùng Used to và To be Used to. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)