Giáo viên mầm non với công tác hướng dẫn thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Cơ sở giáo dục mầm non là một trong những môi trường giáo dục đặc biệt có ý nghĩa đối với mỗi sinh viên ngành giáo dục mầm non. Cơ sở giáo dục mầm non tạo ra môi trường chăm sóc - giáo dục trẻ khoa học sẽ là môi trường rèn luyện và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo sinh một cách hiệu quả. Ở đó, mỗi giáo viên mầm non sẽ là người thầy thứ hai của sinh viên trong các đợt thực hành sư phạm, họ sẽ là người hướng dẫn các em vận dụng lý luận vào thực tiễn.