• Bài giảng Giáo dục học đại cương

    Bài giảng Giáo dục học đại cương

    Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày con người tiến hành nhận thức thế giới xung quanh, dần dần tích luỹ được một kho tàng kinh nghiệm phong phú bao gồm các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cùng những giá trị văn hóa xã hội như các chuẩn mực về đạo đức, niềm tin, các dạng hoạt động giao lưu của con người trong xã...

     49 p niem 21/12/2018 134 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số