• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục" có nội dung trình bày về ý nghĩa, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, các giai đoạn của một công trình nghiên cứu khoa quản lý giáo dục.

   110 p niem 20/12/2018 133 2

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các biện pháp quản lý đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho...

   138 p niem 24/07/2019 91 2

 • Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thể tiếp cận được các lý thuyết về hệ thống, lý thuyết môn học, lý thuyết thông tin trong dạy học, mà ebook "Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học" của tác giả Đỗ Ngọc Đạt đã ra đời. Phần 1 của ebook trình bày các nội dung cơ bản sau: Tiếp cận dạy học hiện đại, marketing ứng dụng trong giáo...

   109 p niem 25/03/2019 142 2

 • Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, tự giáo dục và giáo dục lại,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p niem 22/04/2019 142 2

 • Tài liệu Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt: Tầm quan trọng và thực trạng tổ chức - TS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Tài liệu Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt: Tầm quan trọng và thực trạng tổ chức - TS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Khái quát về thực tế, thực tập sư phạm cho sinh viên của ngành Giáo dục đặc biệt, tầm quan trọng của công tác thực tập tốt nghiệp, thực trạng của công tác thực tập tốt nghiệp là những nội dung chính trong bài viết "Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt: Tầm quan trọng và thực trạng tổ chức". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   247 p niem 26/12/2018 130 2

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục, công bằng trong giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p niem 22/04/2019 156 2

 • Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Bài báo này phân tích ảnh hưởng của bối cảnh hiện tại ở Việt Nam đến quá trình thực hiện cải cách giáo dục do Chính phủ ban hành. Với quan điểm cho rằng, việc ban hành và thực hiện bất kỳ chính sách nào không thể bỏ qua tác động của bối cảnh, bài viết cũng sử dụng kinh nghiệm để quan sát thực tế tại các trường học của Nhật Bản để...

   6 p niem 27/06/2019 103 2

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3 tiếp tục trình bày về việc đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy thông qua các bài viết như: Hai cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học, về chương trình đào tạo tiên tiến, bàn về đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy, nhu cầu...

   125 p niem 25/03/2019 120 2

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bán trú bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La( KLV02191)

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bán trú bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La( KLV02191)

  Luận văn tập trung xây dựng khung lý luận về quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bán trú bán trú ở các trường trung học cơ sở, khảo sát thực trạng giáo dục và quản lý hoạt động quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bán trú bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đề xuất biện pháp quản lý giáo dục kĩ...

   29 p niem 09/09/2019 91 2

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (KLV02219)

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (KLV02219)

  Luận văn tập trung nghiên cứu trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên, thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS huyện Vân Hồ; đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp...

   29 p niem 11/09/2019 91 2

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá là cuốn sách tập hợp các bài viết liên quan đến vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đó là " chất lượng giáo dục đại học". Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến các bạn những bài viết có nội dung xoay quanh vấn đề đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên như...

   200 p niem 25/03/2019 153 2

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2 trình bày những bài viết có nội dung xoay quanh việc đánh giá hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên cao học: Nghiên cứu chỉ số thông minh ở sinh viên, vài nét về chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Đại học Sư phạm Tp. HCM, ảnh hưởng...

   132 p niem 25/03/2019 136 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số