• Hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở - ThS. Nguyễn Xuân Long

  Hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở - ThS. Nguyễn Xuân Long

  Nội dung bài viết "Hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở" trình bày về các khái niệm về hứng thú học tập, vị trí và vai trò của hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p niem 27/07/2020 5 0

 • Bài viết Các lý thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay (theories applied in researches related to current school violence) - Nguyễn Bá Đạt

  Bài viết Các lý thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay (theories applied in researches related to current school violence) - Nguyễn Bá Đạt

  Bài viết trình bày quan niệm của các nhà nghiên cứu về bạo lực học đường, các lý thuyết trong nghiên cứu bạo lực học đường và đưa ra kết luận cho việc lý giải nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến bạo lực học đường.

   9 p niem 27/07/2020 4 0

 • Phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên Việt Nam

  Phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên Việt Nam

  Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu nước ngoài, đồng thời kết hợp với tình hình thực tế của thanh thiếu niên Việt Nam, với ý định phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên phù hợp với tình hình nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên Việt...

   10 p niem 27/07/2020 6 0

 • Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

  Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

  Trẻ em lang thang cơ nhỡ trong mẫu khảo sát gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó là khó khăn trong học tập, khó khăn về ăn ở, khó khăn về tình cảm, về giao tiếp, về sức khỏe và việc làm. Trong đó, khó khăn về học tập, ăn ở và tình cảm là lớn nhất. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết...

   16 p niem 27/07/2020 5 0

 • Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế - ThS. Tô Thúy Hạnh

  Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế - ThS. Tô Thúy Hạnh

  Thích ứng về mặt nhận thức có vai trò quan trọng đối với sự thích ứng xã hội nói chung của các nhóm xã hội yếu thế. Bởi vì, đây là cơ sở cho việc thích ứng về hành vi của họ. Bài viết "Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế" nghiên cứu thực trạng thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm xã hội yếu thế. Mời các bạn cùng...

   8 p niem 27/07/2020 6 0

 • Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập

  Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập

  Nội dung bài viết trình bày về xung đột tâm lý, các mức độ xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập và các biểu hiện của hành vi xung đột tâm lý về 2 mặt: hành vi ngôn ngữ và hành vi phi ngôn ngữ. 

   7 p niem 27/07/2020 5 0

 • Lý tưởng phấn đấu của thanh niên

  Lý tưởng phấn đấu của thanh niên

  Bài viết Lý tưởng phấn đấu của thanh niên nghiên cứu về lý tưởng phấn đấu của thanh niên Việt Nam hiện nay. Kết quả cho thấy trong mỗi vai khác nhau, thanh niên định hướng tới những giá trị khác nhau. Mời các bạn tham khảo.

   14 p niem 27/07/2020 9 0

 • Hệ biểu tượng trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính - Từ lí thuyết phân tâm học

  Hệ biểu tượng trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính - Từ lí thuyết phân tâm học

  Nội dung bài viết trình bày cái nhìn nhân bản về con người khiến tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính có sức lan tỏa, ánh sáng phân tâm học và hệ thống biểu tượng từ phân tâm học (biểu tượng vô thức, biểu tượng cái chết, biểu tượng phồn thực, biểu tượng văn hóa) trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính.

   9 p niem 27/07/2020 5 0

 • Một số đặc điểm tâm lí và những vấn đề khó khăn của người cao tuổi

  Một số đặc điểm tâm lí và những vấn đề khó khăn của người cao tuổi

  Bài viết mô tả một số đặc đ ể những vấn đề khó khăn hường gặp ở người cao tuổi (NCT). Kết quả nghiên cứu cho thấy NCT có sự thông thái, tình cảm sâu sắc, gắn bó vớ đời sống tâm linh và rấ quan chă sóc con cháu. Bên c nh những ưu đ ể đó, NCT còn có biểu hiện khủng hoảng tuổi về hưu, dễ bị stress hoặc trầm cả , su o ột số bệnh tật...

   11 p niem 27/07/2020 2 0

 • Ảnh hưởng của trí nhớ đến khả năng diễn đạt mạch lạc ở trẻ mẫu giáo lớn

  Ảnh hưởng của trí nhớ đến khả năng diễn đạt mạch lạc ở trẻ mẫu giáo lớn

  Nói về quá trình tâm lý, thì trí nhớ có vai trò đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp tới ngôn ngữ, và theo đó tới khả năng diễn đạt mạch lạc qua lời nói. Như vậy, trí nhớ là một trong những quá trình tâm lý làm nên chất lượng trong lời nói mạch lạc của trẻ. Để góp phần làm rõ sự ảnh hưởng của trí nhớ đến khả năng diễn đạt mạch lạc...

   9 p niem 27/07/2020 4 0

 • Biểu hiện về trí tuệ xúc cảm của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

  Biểu hiện về trí tuệ xúc cảm của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

  Trí tuệ cảm xúc là loại trí tuệ đặc biệt, nó có liên quan đến nhận thức, tình cảm và hành động ý chí của con người. Trí tuệ xúc cảm phát triển trong quá trình con người sống và hoạt động. Có thể hiểu trí tuệ xúc cảm là loại hình trí tuệ thể hiện năng lực của chủ thể đối với các vấn đề có liên quan đến xúc cảm, thể hiện ở...

   5 p niem 27/07/2020 3 0

 • Sáng tạo sư phạm

  Sáng tạo sư phạm

  Bài viết đề cập khung lí thuyết sáng tạo sư phạm ba nhân tố bao gồm giảng dạy đổi mới, học tập sáng tạo với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Khung lí thuyết này là điểm khởi đầu cho các nghiên cứu về sáng tạo sư phạm. Kết quả nghiên cứu ban đầu tạo tiền đề ứng dụng sáng tạo sư phạm trong tương lai.

   6 p niem 27/07/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số